Đồng hồ điều áp khí Argon Kowon, ren trong

350.000₫ 880.000₫
Nhà sản xuất Kowon