Máy phát điện Hữu Toàn HG2900

12.990.000₫
Nhà sản xuất Hữu Toàn