Máy phát điện Hữu Toàn HG4500

18.890.000₫ 19.650.000₫
Nhà sản xuất Hữu Toàn