Máy phát điện Hữu Toàn HG5500

22.490.000₫
Nhà sản xuất Hữu Toàn