Máy phát điện Hữu Toàn HG7500

25.190.000₫
Nhà sản xuất Hữu Toàn