Máy phát điện Hữu Toàn HG7500SE

32.290.000₫
Nhà sản xuất Hữu Toàn