Máy phát điện Hữu Toàn HK3000

9.490.000₫ 10.900.000₫
Nhà sản xuất Hữu Toàn