Máy phát điện Hữu Toàn HK4500

15.270.000₫
Nhà sản xuất Hữu Toàn