Máy phát điện Hữu Toàn HK7500SE

27.700.000₫
Nhà sản xuất Hữu Toàn