Máy phát điện Hữu Toàn SH4500

18.450.000₫
Nhà sản xuất Hữu Toàn