Máy phát điện Hữu Toàn SH5500

19.220.000₫ 19.900.000₫
Nhà sản xuất Hữu Toàn