Máy phát điện Hữu Toàn SH7500

22.490.000₫
Nhà sản xuất Hữu Toàn