Nồi cơm Hitachi RZ-XMC10Y (TBGG 3/5/2016)

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi