NỒI CƠM TOSHIBA 18NMF(WT)VN

2.150.000₫
Nhà sản xuất Toshiba