NỒI Ủ PENSONIC PTC-50

890.000₫
Nhà sản xuất Pensonic