Quạt bàn Panasonic F-400C

1.050.000₫
Nhà sản xuất Panasonic