Thanh giữ đầu vít dẻo Makita B-51851 (300mm)

Liên hệ
Nhà sản xuất Makita