TỦ LẠNH HITACHI R-M700EG8 (GBK)-ĐEN

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi