TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2 (GBK)

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi