TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2 (GBK)

51.500.000₫ 57.450.000₫
Nhà sản xuất Hitachi