TỦ LẠNH HITACHI R-M700PGV2 (BẠC)

39.300.000₫
Nhà sản xuất Hitachi