TỦ LẠNH HITACHI R-M700PGV2 (BẠC)

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi