TỦ LẠNH HITACHI R-S700EG8 (GBK)-ĐEN

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi