TỦ LẠNH HITACHI R-S700GG8(GS)-BẠC

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi