TỦ LẠNH HITACHI R-S700GG8(GS)-BẠC

36.300.000₫
Nhà sản xuất Hitachi