TỦ LẠNH HITACHI R-S700GG8 (STS)

36.300.000₫
Nhà sản xuất Hitachi