TỦ LẠNH HITACHI R-S700PGV2 (TBGG)

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi