TỦ LẠNH HITACHI R-S700PGV2 (TBGG)

33.900.000₫
Nhà sản xuất Hitachi