TỦ LẠNH HITACHI R-S700PGV2 (BẠC)

33.500.000₫
Nhà sản xuất Hitachi