TỦ LẠNH HITACHI R-S700PGV2 (BẠC)

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi