TỦ LẠNH HITACHI R-S700PGV2 (GBK-ĐEN)

33.500.000₫
Nhà sản xuất Hitachi