TỦ LẠNH HITACHI R-S700PGV2 (GBK-ĐEN)

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi