TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1 (PBK)-ĐEN

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi