TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1D (SLS)-BẠC

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi