TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1D (SLS)-BẠC

9.850.000₫
Nhà sản xuất Hitachi