TỦ LẠNH HITACHI R-VG400PGV3 (ĐEN)

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi