TỦ LẠNH HITACHI R-VG540PGV3 (GBK) TBGG 26/9

16.200.000₫
Nhà sản xuất Hitachi