TỦ LẠNH HITACHI R-VG540PGV3 (GBK)

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi