TỦ LẠNH HITACHI R-W660FPGV3X (GBK)

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi