TỦ LẠNH HITACHI R-Z660EG9XD (STS)

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi