TỦ LẠNH SANYO SR-145RN (SS)

Liên hệ
Nhà sản xuất Sanyo