TỦ LẠNH SANYO SR-5KR(SH)

Liên hệ
Nhà sản xuất Sanyo