TỦ LẠNH SANYO SR-P25MN(ST)

Liên hệ
Nhà sản xuất Sanyo