hotline: (08) 3948 1780 - (08) 3948 1783
Chào mừng bạn đến với Trung tâm điện máy Mạnh Hùng!

Điên tử

TIVI LED ASANZO 32S500

TIVI LED ASANZO 32S500

3.300.000₫
TIVI LG 32LB530

TIVI LG 32LB530

4.850.000₫
TIVI PANASONIC TH-24A400
TIVI PANASONIC TH-42A400
TIVI PANASONIC TH-42A410
TIVI SHARP LC- 24LE150M
TIVI SHARP 24LE155M

TIVI SHARP 24LE155M

3.550.000₫
TIVI SAMSUNG 46D6000

TIVI SAMSUNG 46D6000

23.700.000₫
TIVI LED SAMSUNG 46D6600

TIVI LED SAMSUNG 46D6600

15.600.000₫
TIVI SAMSUNG UA-46ES8000

TIVI SAMSUNG UA-46ES8000

22.600.000₫
TIVI SAMSUNG UA-55ES8000R
TIVI SAMSUNG UA-55ES7100

TIVI SAMSUNG UA-55ES7100

37.400.000₫
TIVI SAMSUNG 46F5500

TIVI SAMSUNG 46F5500

11.000.000₫
TIVI SAMSUNG 51F4500

TIVI SAMSUNG 51F4500

11.900.000₫
TIVI SAMSUNG 46F6300

TIVI SAMSUNG 46F6300

11.500.000₫
TIVI SAMSUNG 40F5501

TIVI SAMSUNG 40F5501

8.800.000₫
TIVI LED SAMSUNG UA32H4100AK
TIVI LED SAMSUNG UA40H5100
TIVI PLASMA SAMSUNG PA-51H4500
TIVI LED SAMSUNG UA32H5500
TIVI LED SAMSUNG UA48H5100
TIVI SAMSUNG UA40H5500

TIVI SAMSUNG UA40H5500

10.200.000₫
TIVI LED SAMSUNG UA48H6400
TIVI SAMSUNG 40H6400

TIVI SAMSUNG 40H6400

11.800.000₫
TIVI SAMSUNG UA-40H5510

TIVI SAMSUNG UA-40H5510

10.800.000₫
TIVI SAMSUNG UA-48H5510

TIVI SAMSUNG UA-48H5510

13.800.000₫
TIVI SAMSUNG UA-32H4303AK
TIVI SAMSUNG UA-40H5303AK
TIVI SAMSUNG 46H5303

TIVI SAMSUNG 46H5303

11.000.000₫
TIVI SAMSUNG 48H5552

TIVI SAMSUNG 48H5552

14.600.000₫
TIVI SAMSUNG 50HU7000

TIVI SAMSUNG 50HU7000

24.100.000₫
TIVI SAMSUNG 40H5003

TIVI SAMSUNG 40H5003

7.900.000₫
TIVI SAMSUNG 24H4150

TIVI SAMSUNG 24H4150

3.550.000₫
TIVI TOSHIBA 24P2300

TIVI TOSHIBA 24P2300

3.790.000₫
TIVI TOSHIBA 32P1303

TIVI TOSHIBA 32P1303

4.790.000₫
TIVI TOSHIBA 24P1300

TIVI TOSHIBA 24P1300

3.650.000₫
TIVI TOSHIBA 39L3300VN

TIVI TOSHIBA 39L3300VN

6.450.000₫
TIVI TOSHIBA 40L2450VN

TIVI TOSHIBA 40L2450VN

7.050.000₫
TIVI DARLING 21F93U

TIVI DARLING 21F93U

1.950.000₫
TIVI SONY 42W700B

TIVI SONY 42W700B

13.700.000₫
TIVI SONY 40W600B

TIVI SONY 40W600B

11.100.000₫
TIVI SONY 48W600

TIVI SONY 48W600

18.900.000₫
TIVI SONY 48R470

TIVI SONY 48R470

15.300.000₫
TIVI SONY KDL-32R300C

TIVI SONY KDL-32R300C

5.850.000₫
Tivi SONY KDL-40R350C

Tivi SONY KDL-40R350C

7.950.000₫
TIVI TCL 24B2600

TIVI TCL 24B2600

3.190.000₫
TIVI BELCO 21XS68

TIVI BELCO 21XS68

2.050.000₫
TIVI BELCO 21P87

TIVI BELCO 21P87

1.860.000₫
TIVI LED PANASONIC 32A402
TIVI LED PANASONIC 32A410
DÀN MÁY SAMSUNG HT-F5550
DÀN SAMSUNG X-720

DÀN SAMSUNG X-720

6.800.000₫
DÀN MÁY SAMSUNG HT-F4530H
Dàn máy Samsung HW-H20
Dàn máy Samsung HT-E350K
Dàn máy Samsung HT-H5550K
Dàn máy Samsung HT-H7750K
Dàn âm thanh Samsung HT-F455RK
Dàn âm thanh Samsung HT-J5150K
Dàn máy Samsung HT-J5550K
Dàn âm thanh Samsung HT-J5550WK
Dàn âm thanh Samsung HT-H6550WK
Dàn âm thanh Samsung HT-J7550W
Dàn âm thanh Samsung HT-J7750W
LOA CALIVIA 355

LOA CALIVIA 355

900.000₫
LOA ARIANG TSE-T4

LOA ARIANG TSE-T4

1.650.000₫
LOA ARIANG TSE-T2

LOA ARIANG TSE-T2

2.120.000₫
LOA SOUNDMAX A5000

LOA SOUNDMAX A5000

820.000₫
LOA SOUNDMAX A4000

LOA SOUNDMAX A4000

850.000₫
LOA SOUNDMAX A2700/2.1
LOA SOUNDMAX A8800

LOA SOUNDMAX A8800

1.050.000₫
LOA SOUNDMAX A2100/2.1
LOA SOUNDMAX A830

LOA SOUNDMAX A830

620.000₫
LOA SOUNDMAX A860

LOA SOUNDMAX A860

650.000₫
LOA SOUNDMAX A850

LOA SOUNDMAX A850

540.000₫
LOA SOUNDMAX A150/2.1
LOA SOUNDMAX A140/2.0
LOA SOUNDMAX V9/2.0

LOA SOUNDMAX V9/2.0

470.000₫
LOA SOUNDMAX A2116

LOA SOUNDMAX A2116

890.000₫
LOA PARAMAX P-309

LOA PARAMAX P-309

1.850.000₫
LOA PARAMAX P-507

LOA PARAMAX P-507

2.300.000₫
LOA PARAMAX P-508

LOA PARAMAX P-508

2.350.000₫
LOA PARAMAX P609F

LOA PARAMAX P609F

2.650.000₫
LOA PARAMAX P809F

LOA PARAMAX P809F

3.500.000₫
LOA PARAMAX P500

LOA PARAMAX P500

2.450.000₫
LOA BOSE 301-V

LOA BOSE 301-V

8.700.000₫
LOA BOSE 301-V (thường)
LOA ARIRANG JANT III

LOA ARIRANG JANT III

1.800.000₫
LOA RINTON RT-901

LOA RINTON RT-901

2.590.000₫
LOA RINTON RT-931

LOA RINTON RT-931

2.700.000₫
LOA RINTON RT-951

LOA RINTON RT-951

2.950.000₫
LOA RINTON RT-801

LOA RINTON RT-801

1.750.000₫
LOA RINTON RT-806

LOA RINTON RT-806

2.250.000₫
LOA RINTON RT-709

LOA RINTON RT-709

2.150.000₫
LOA RINTON RT-807

LOA RINTON RT-807

2.450.000₫
LOA RINTON RT-708

LOA RINTON RT-708

2.250.000₫
LOA SAS-S300N

LOA SAS-S300N

1.950.000₫
LOA SAS-S900N

LOA SAS-S900N

4.050.000₫
LOA SAS-S500 (2013)

LOA SAS-S500 (2013)

2.950.000₫
LOA MICROLAB M-339/2.1
LOA BELCO IS-4100

LOA BELCO IS-4100

1.450.000₫
LOA BELCO IS-4000

LOA BELCO IS-4000

1.250.000₫
SUP ZENBOS JS-300

SUP ZENBOS JS-300

3.550.000₫
SUP ZENBOS JS-360

SUP ZENBOS JS-360

4.950.000₫
LOA ARTDIO ART-1010K

LOA ARTDIO ART-1010K

3.800.000₫
LOA ARTDIO AD-T206

LOA ARTDIO AD-T206

3.250.000₫
LOA ARTDIO AD105

LOA ARTDIO AD105

2.900.000₫
LOA ARTDIO AD805

LOA ARTDIO AD805

2.340.000₫
LOA ARTDIO AD806

LOA ARTDIO AD806

2.150.000₫
SUB ARTDIO AD1200

SUB ARTDIO AD1200

3.990.000₫
LOA ARTDIO AD206

LOA ARTDIO AD206

2.950.000₫
LOA DALTON LS-901

LOA DALTON LS-901

4.550.000₫
LOA DALTON LX-608

LOA DALTON LX-608

3.100.000₫
LOA DALTON DS-606

LOA DALTON DS-606

2.400.000₫
TỦ LẠNH HITACHI R-V540PGV3X (INOX) TBGG26/9
TỦ LẠNH HITACHI R-C6800S(XS)-Bạc TBGG
TỦ LẠNH HITACHI R-W660FPGV3X (GBW) TBGG 21/1
Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2 (ĐEN) TBGG 23/12
TỦ LẠNH HITACHI R-S700EG8 (GBK)-ĐEN
TỦ LẠNH HITACHI R-M700EG8 (GBK)-ĐEN
TỦ LẠNH HITACHI R-S700GG8(GS)-BẠC
TỦ LẠNH HITACHI R-Z440EG9D
TỦ LẠNH HITACHI R-Z470EG9 (SLS)-BẠC
TỦ LẠNH HITACHI R-Z400EG9D (SLS)-BẠC
TỦ LẠNH HITACHI R-Z470EG9D (SLS)-BẠC
TỦ LẠNH HITACHI R-Z470EG9XD (STS)-BẠC
TỦ LẠNH HITACHI R-Z16AGV7 (SLS)-BẠC
TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1D(PBK)
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1D (PBK)-ĐEN
TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1 (SLS)-BẠC
TỦ LẠNH HITACHI R-Z570EG9D(SLS)
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1 (SLS)-BẠC
TỦ LẠNH HITACHI R-Z660EG9XD (STS)
TỦ LẠNH HITACHI R-T190EG1D (MWH)
TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1 (PBK)-ĐEN
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1D (SLS)-BẠC
Tủ lạnh Hitachi R-SG31BPG (GBK)
Tủ lạnh Hitachi R-SG37BPG (GBK)
TỦ LẠNH HITACHI R-V720PG1(SLS)
TỦ LẠNH HITACHI R-V720PG1X(STS)
TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1D(SLS)
TỦ LẠNH HITACHI R-W720FPG1X(GBK)
TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1 (ĐEN)
Tủ lạnh Hitachi R-SG31BPG (GS)
TỦ LẠNH HITACHI R-M700EG8 (GS)
TỦ LẠNH HITACHI R-M700EG8 (GGL)
TỦ LẠNH HITACHI R-S700GG8 (STS)
TỦ LẠNH HITACHI R-S700PGV2 (GBK-ĐEN)
Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2 (GBK)
TỦ LẠNH HITACHI R-S700GPGV2 (GBK-ĐEN)
TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2 (GBK)
TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2X (MIR-GƯƠNG)
TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2X (MBW)
TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2 (BẠC)
TỦ LẠNH HITACHI R-S700PGV2 (BẠC)
TỦ LẠNH HITACHI R-S700GPGV2 (BẠC)
TỦ LẠNH HITACHI R-WB550PGV2(GBW)
TỦ LẠNH HITACHI R-M700PGV2 (BẠC)
TỦ LẠNH HITACHI R-W720FPG1X(GBW)
TỦ LẠNH HITACHI R-SF48CMS
TỦ LẠNH HITACHI R-C6800S(XS)-Bạc
Máy giặt Hitachi SF-85PJS TBGG 21/1
MÁY GIẶT HITACHI SF-160KJS
MÁY GIẶT HITACHI SF-140MV
MÁY GIẶT HITACHI BD-W70MAE
MÁY GIẶT HITACHI BD-W70MSP
MÁY GIẶT HITACHI BD-W80MV
Máy giặt Hitachi SF-85PJS
MÁY GIẶT HITACHI BD-W70PV
MÁY GIẶT HITACHI SF-105PJS
MÁY GIẶT HITACHI SF-80P
MÁY GIẶT HITACHI SF-90P
MÁY GIẶT HITACHI BD-W75SSP
MÁY GIẶT HITACHI SF-120SV
MÁY GIẶT HITACHI SF-105S
MÁY GIẶT HITACHI SF-105SS
MÁY GIẶT HITACHI SF-110S
MÁY GIẶT HITACHI SF-110SS
MÁY GIẶT HITACHI SF-130S
MÁY GIẶT HITACHI SF-130SS
MÁY GIẶT HITACHI SF-95S
MÁY GIẶT HITACHI SF-95SS
MÁY GIẶT HITACHI BD-W85TSP
MÁY GIẶT SANYO U-90NT
MÁY GIẶT SANYO U-72NT
MÁY GIẶT SANYO ASW-D900HT
MÁY GIẶT SANYO F-72VT
MÁY GIẶT SANYO S70X2T
MÁY GIẶT SANYO ASW-S90VT
MÁY GIẶT SANYO S70V1T
MÁY GIẶT SANYO F-700ZT
MÁY GIẶT SANYO ASW-S85VT
MÁY GIẶT SANYO ASW-U850ZT
MÁY GIẶT SANYO ASW-S70KT
MÁY GIẶT SANYO U-700Z1T
MÁY GIẶT SANYO ASW-S80KT
MÁY GIẶT SHARP ES-R985MV-H
MÁY GIẶT SAMSUNG WF-8690
MÁY GIẶT SAMSUNG 12W9
MÁY GIẶT SAMSUNG WA-10W9IEC
MÁY GIẶT SAMSUNG WA-11F5S5QWA
MÁY GIẶT SAMSUNG WA-10F5S5QWA
MÁY GIẶT TOSHIBA AW-A800SV
MÁY GIẶT TOSHIBA AW-B1000GV
MÁY GIẶT TOSHIBA AW-B1100GV
MÁY GIẶT TOSHIBA AW-DC1000CV
MÁY GIẶT TOSHBIA AW-DC1005CV
MÁY GIẶT MIDEA MAM-7802
MÁY GIẶT MIDEA MFS70-S1201/A0712
MÁY GIẶT MIDEA MAM-7202
MÁY GIẶT ELECTROLUX EWF-1073
Máy lạnh Sharp AH-A18SEW
Máy Lạnh Hitachi RAS-F13CF
Máy lạnh Hitachi RAS-S18CAM
MÁY LẠNH HITACHI RAS/RAC-E13CY
Máy lạnh Hitachi RAC-SX10CB/RAS-X10CB
Máy Lạnh HITACHI RAS-X18CX
MÁY LẠNH HITACHI RAS/RAC-SD10CB
MÁY LẠNH HITACHI RAS-E10CZ
Máy Lạnh HITACHI RAS-SD10CD (Trắng)
Máy Lạnh HITACHI RAS-SD13CD (Trắng)
Máy Lạnh HITACHI RAS-SD10CDG (Vàng)
Máy lạnh HITACHI RAS-X13CD
Máy lạnh LG S18ENAU/S18ENAN
Máy lạnh LG S09EN2

Máy lạnh LG S09EN2

6.200.000₫
MÁY LẠNH LG V10ENTN/V10ENTU
MÁY LẠNH PANASONIC C-12MKH
MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-KC9PKH
MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-TS12QKH
MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-TS9QKH
MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-KC12QKH
MÁY LẠNH PANASONIC CU/CS-KC9QKH
Máy lạnh Sanyo SAP-KC9BGES8
Máy lạnh Sanyo SAP-KC12BGES8
Máy lạnh Sharp AH-A9PEW
Máy lạnh Sharp AH-A12PEW
MÁY LẠNH SAMSUNG AS-18TWQN/AS-18TWQX
MÁY LẠNH TOSHIBA RAS-10N3KCV/N3ACV
Máy lạnh Toshiba RAS-13N3K-V/13N3A-V
Máy lạnh Toshiba RAS-10N3K-V/10N3A-V
MÁY LẠNH MITSUBISHI MS/MU-GF30VC
Máy lạnh Mitsubishi MS-H10VC/MU-H10VC
Máy lạnh Mitsubishi MS-H13VC/MU-H13VC
Máy lạnh Mitsubishi MS-GH10VC/MU-GH10VC
MÁY LẠNH MITSU MS-GH13VC/MU-GH13VC
MÁY LẠNH REETECH RT/TC 12DD
MÁY LẠNH REETECH RT-9DD/RC-9DD
MÁY LẠNH MIDEA MSM-09CR
MÁY LẠNH MIDEA MS9A7-12CR
MÁY LẠNH YUIKI YK-9MAB
MÁY LẠNH YUIKI YK-12MAB
MÁY LẠNH GREE GWBA-09C
MÁY LẠNH GREE GWBA-12C
MÁY LẠNH GREE GWBA-18C
MÁY LẠNH DAIKIN FTE-50
MÁY LẠNH DAIKIN FTE-25
MÁY LẠNH DAIKIN FTE-35
MÁY LẠNH DAIKIN FTE-25
MÁY LẠNH KENDO KDF/KDO-C028 (Máy đứng )
MÁY LẠNH KOOLMAN KP-128BM
MÁY LẠNH DAIKIN FTKS-50

Điện gia dụng

Máy làm trứng cuộn Malloca MEM-601
MÁY PHA CAFE TEFAL CM-3088
PHA CAFÉ ELECTROLUX ECM 1303
MÁY PHA CAFÉ ELECTROLUX ECM 3200
SẤY TÓC PANA EH-ND21-P645
SẤY TÓC PANA EH-ND11
SẤY TÓC PANA EH-NE11
SẤY TÓC PANA EH-ND12
DUỖI TÓC TIFA TF-61
SẤY TÓC PHILIPS HP-8117
SẤY TÓC PHILIPS HP-8110
SẤY TÓC PHILIPS HP-8112
SẤY TÓC BLACKER SB12(RW)
CẠO RÂU PANASONIC ES524DP527
MÁY SẤY TÓC BLUE STONE 1821B
SẤY TÓC PANASONIC EH-NE42-N645
SẤY TÓC PANASONIC EH-ND52-V645
SẤY TÓC PANASONIC EH-ND13-V645
Máy sấy tóc Toshiba TH-601
Sấy Tóc PHILIPS HP8125
Máy sấy tóc PHILIPS BHD-002
Máy Sấy Tóc Kangaroo KG616
Máy lọc không khí Hitachi EP-A3000
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ HITACHI EP-A7000
LỌC KHÔNG KHÍ PANASONIC PXF 35A
LỌC KHÔNG KHÍ PANASONIC PXJ30A
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ HITACHI EP-A5000