Máy phát điện Hữu Toàn HG6700 (cách âm)

47.000.000₫
Nhà sản xuất Hữu Toàn