Máy phát điện Hữu Toàn SH3000

11.290.000₫
Nhà sản xuất Hữu Toàn