Tủ đá một cửa Alaska IF-21

6.500.000₫
Nhà sản xuất Alaska