TỦ LẠNH HITACHI R-C6800S(XS)-Bạc

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi