TỦ LẠNH HITACHI R-M700GPGV2 (BẠC)

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi