TỦ LẠNH HITACHI R-S700GPGV2 (BẠC)

45.500.000₫
Nhà sản xuất Hitachi