TỦ LẠNH HITACHI R-S700GPGV2 (BẠC)

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi