TỦ LẠNH HITACHI R-S700GPGV2 (GBK-ĐEN)

TỦ LẠNH HITACHI R-S700GPGV2 (GBK-ĐEN)
45.500.000₫
Nhà sản xuất Hitachi