TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1D(SLS)

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi