TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG1 (SLS)-BẠC

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi