TỦ LẠNH HITACHI R-VG400PGV3 (NÂU)

Liên hệ
Nhà sản xuất Hitachi