TỦ LẠNH HITACHI R-Z470EG9XD (STS)-BẠC

9.400.000₫
Nhà sản xuất Hitachi