TỦ LẠNH SANYO P21MN(SS)

Liên hệ
Nhà sản xuất Sanyo