TỦ LẠNH SANYO SR-125RN(SS)

Liên hệ
Nhà sản xuất Sanyo